כל מה שלא ידעתם על פנסיה ולא העזתם לשאול

המכתבים מחברות הפנסיה נערמים על שולחן האוכל בבית, אבל למי מאיתנו יש כוח להתעסק בהם? הפנסיה נראית רחוקה, העבודה היומיומית עשוייה להיות שוחקת ולמי יש זמן? זו בדיוק הטעות הכרונית שרובינו נופלים אליה. אבל לא עוד. גאים להגיש לכם את המדריך המלא לזכויות פנסיוניות שישמור עליכם מעודכנים, מבינים ועשוי לחסוך לכם עשרות ואף מאות אלפי שקלים ברגעים שהכי תזדקקו להם 

לא טובה, חובה: המעסיק חייב להפריש לכם לפנסיה
החל משנת 2008 חייב כל מעסיק לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני, וללא יוצאים מן הכלל. עם זאת, עובדים רבים אינם מכירים את זכויותיהם במלואן או כיצד מחושבת ההפרשה לפנסיה וסוגיות נוספות שנותרות ללא מענה. ניתן לגלות זו בצורה פשוטה על ידי התבוננות בתלוש השכר. במידה והמעסיק אינו מפריש לכם כספים לפנסיה, זכותכם לתבוע כספים אלו גם אחרי שסיימתם לעבוד במקום. 

מה זה ביטוח פנסיוני? 
סוג ביטוח זה מבטיח לכל עובד במשק מקור הכנסה קבוע ויציב שישמש אותו עם פרישתו לגמלאות. ישנם מסלולים שונים של ביטוח פנסיוני, חלקם כוללים גם פיצויים ותגמולים במקרים של אובדן כושר עבודה של המבוטח, או חלילה מוות. על המעסיק להפריש סכום מסוים משכרו של העובד ולהעביר אוו לגוף הפנסיוני אותו בחר העובד. חלק מן ההפרשות לפנסיה משולמות על ידי המעסיק, בעוד שהחלק השני משולם על ידי העובד. לפי הרפורמה שנקבעה, חובת ההפרשה משכר העובד לביטוח חלה על כל עובד מגיל 21 וכל עובדת מגיל 20. מועד תחילת זכות החסכון הפנסיוני נקבע לפי הפרמטרים הבאים:

אין לי ביטוח פנסיוני ממקום העבודה הקודם. מה עושים? 
עובד שאין לו ביטוח ממקום עבודה קודם- ההפרשות יחלו רק לאחר תקופת המתנה של כששה חודשים ממועד תחילת העבודה. כלומר, גם עובד שעבד במקום עבודה אחר והיה מבוטח בביטוח פנסיוני, אולם חלפו ששה חודשים לפני שהתחיל לעבוד במקום החדש, יבוטח בביטוח פנסיוני לאחר תקופת ההמתנה.  עובד שכבר מבוטח ממקום עבודה קודם- זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני החל מיומו הראשון במקום העבודה החדש, ובתנאי שבאותו מועד היה מבוטח.

כלומר: אם עובד התחיל מקום עבודה חדש מבלי שחלפו ששה חודשים ושמר על הזכויות שנצברו לו בביטוח, ייהנה מהמשך מיידי של הפרשות לביטוח מיומו הראשון בעבודה. הדבר תקף גם לעבוד שעזב מקום עבודה והמשיך לשלם בעצמו את התשלומים החודשיים לחברת הביטוח, במשך ששה חודשים.את ההפקדות לביטוח יבצע המעסיק בתוך שלושה חודשים מתחילת העבודה אולם התשלום יהיה רטרואקטיבי עד ליומו הראשון בעבודה.

זכותכם לבטח גם את עצמכם בביטוח פנסיוני 
יצוין כי כל אדם יכול לבטח את עצמו בביטוח פנסיוני, כך שגם אם עובד עזב את מקום עבודתו ועדיין לא התחיל לעבוד במקום אחר, יוכל להמשיך ולשלם את לגוף המבטח ובכך לשמור על זכויותיו הפנסיוניות.

מתי מפסיקים להפריש כספים לפנסיה? 
המעסיק יכול להפסיק להפריש כספים לביטוח הפנסיוני בשני מצבים בלבד:
1. העובד הגיע לגיל פרישה- עזב את מקום העבודה, פרש לגמלאות והתחיל לקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה.
2. העובד מקבל קצבה- למשל, קצבת נכות מחברת ביטוח, קצבת פנסיה וכדומה.ההפרשות לביטוח פנסיוני מחושבות בהתאם לגובה שכרו של העובד, כאשר חלק מהן ממומן על ידי המעסיק ואילו החלק השני ממומן על ידי העובד.

אוקיי, אז כמה המעסיק שלי צריך להפריש עבורי בכל חודש? 
שיעור ההפרשות לפנסיה, נכון ליולי 2016 הוא 5.75% משלם העובד, ואילו 6.25% משלם המעסיק. במקרה וקיים גם רכיב של פיצויי פיטורים, ישלם המעסיק 12.25% משכרו של העובד. גובה ההפרשות נקבע על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובכפוף להוראות מס הכנסה ותקנות קרן הפנסיה. יצוין כי כל עובד יכול להגדיל את חלקו בהפרשות לביטוח הפנסיוני. אם ירצה בכך, ינוכו ההפרשות משכרו ובתנאי שלא יעלו על שבעה אחוזים משכרו. משמעות הפרשה המוגדלת היא שבעת פרישתו, ייהנה העובד מקצבת פנסיה מוגדלת. החל מיום 1.1.2017 יעלה שיעור ההפרשות לפנסיה והן יהיו 6.5% על חשבון המעסיק ו- 6% על חשבון העובד, בעוד שהפרשות המעסיק לפיצויים יעמדו על 6% .

איך בוחרים את הגוף המבטח והאם אפשר להתמקח? 
פעמים רבות מקבלים עובדים חדשים הנחיה להצטרף לגוף המבטח בו עושה שימוש החברה. זוהי הנחיה שגויה מאחר וכל עובד רשאי לבחור את הגוף הפנסיוני שיבטח אותו. הוא יכול לבחור גם את אפיק ההשקעה הרצוי לו, כלומר ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן פנסיה. לאחר בחירת העובד יהיה על המעסיק להעביר לחברה המבטחת את ההפרשות משכרו של העובד ומתשלומי המעסיק, בתוך שבעה ימי עסקים ממועד תשלום השכר או בתוך חמישה עשר ימים מסוף החודש שבגינו הופרשו הכספים. אם המעסיק לא ינהג כך, יהיה עליו לשלם תוספת ריבית. יודגש כי גם אם העובד הסכים לעכב את העברת הכספים לביטוח הפנסיוני אסור למעסיק לעשות זאת. כמו כן יכול העובד לתבוע את המעסיק, במקרים כאלו.

ת-ת-מ-ק-ח-ו!
מומלץ מאד להתמקח עם הגופים המבטחים על שיעור העמלה שהם גובים. גם עשירית אחוז יכולה להיות מאד משמעותית כאשר מדברים על הפנסיה שלכם. לאורך שנים, עשירית אחוז יכולה להוות עשרות אלפי שקלים של חיסכון. נכון שאתם מתמקחים בשוק או כשאתם קונים רכב, מנוי סלולר או בגדים? גם כאן חובה להתמקח 

אם אתם חשים שנעשה עמכם עוול, גם אם אינכם מכירים את החוק ותקנותיו מומלץ להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום דיני עבודה, שיכול לסייע לכם לדרוש- ולקבל את זכויותיכם במלואן. אשמח לעזור בכל בעיה. בברכה, עו״ד ישראל רווח 
 
 לשירותכם, עו״ד ישראל רווח
03-6344400
office@isr-law.co.il
 
 
Content

לפרטים נוספים, נא למלא את הטופס ונציגינו יחזרו אליכם.

דלג לתוכן