נכנסת להיריון? 8 זכויות שיכול להיות שהמעסיק שלך שכח

נכנסת להריון? מזל טוב. בישראל קיימת מערכת חוקים נרחבת בכל הנוגע לזכויות נשים בעבודה. חלק מהחוקים שם כדי להגן עליך, כמו למשל חוק עבודת נשים חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. כשעולה על הפרק אפליה שהרקע שלה הוא מגדרי או בהקשר של הריון ולידה, רואים בתי הדין בחומרה רבה כל הפרה של החוקים שחוקקו במטרה להגן על נשים אלו. הנה כל מה שאת צריכה לדעת כדי שלא יפגעו בזכויותיך


1. מה קורה אם מפטרים אותך במהלך ההיריון? 
פיטרו אותך במהלך ההיריון? כדאי מאד שתכירי את חוק עבודת נשים שמטרתו להגן על עובדת בהריון ולמנוע התייחסות מפלה כלפיה. במסגרת החוק קיים הסדר מיוחד  (סעיף 9), המגביל פיטורי עובדת בהריון ללא קבלת היתר מיוחד וחריג ממשרד הכלכלה. זאת אומרת, שכדי לפטר אישה בהיריון המעסיק צריך לבקש אישור מיוחד וחריג. המעסיק יצטרך להשיג את ההיתר ולשכנע את שר הכלכלה כי אין כל קשר בין ההריון לפיטורים. החוק נוצר מתוך ידיעה שהמעסיק, החושש מהיעדרות ממושכת במהלך ההריון ותפוקה מקצועית נמוכה יותר שעלולה לגרום לו לנזק כלכלי, יזדרז לפטר עובדת בהריון ולהחליפה באחרת ובאופן זה יצר החוק הגנה על זכויות העובדת. מה המשמעות לגביך? במידה והמעסיק שלך לא השיג אישור זה - הפיטורין אינם חוקיים. 

2. חופשת לידה: סדר במה שמגיע לך 
חוק עבודת נשים מאפשר לנשים לאחר לידה לצאת לחופשה בת 26 שבועות. ארבעה עשר שבועות מתוכם הינם בתשלום. כלומר, חובה על המעסיק לשלם לך חופשת לידה באורך של קצת יותר משלושה חודשים. אשה עובדת זכאית להתחיל את חופשת הלידה שלה עוד לפני הלידה, כששה שבועות קודם לכן ואף להעביר את זכויות חופשת הלידה לבן או בת הזוג, ששה שבועות לאחר הלידה.

 3. האם יכולים לפטר אותך במהלך חופשת הלידה? 
חל איסור חמור לפטר אשה המצויה בחופשת לידה. כמו כן, אישה בחופשת לידה מוגנת מפני פיטורים גם לאחר שובה לעבודה מחופשת הלידה, למשך 60 יום. כמו בתקופת ההריון, גם בחופשת הלידה יוכל מעסיק לפטר עובדת רק אם יצליח להוכיח שאין קשר בין פיטוריה לעצם היותה מצויה בחופשת לידה ויקבל אישור מיוחד ממשרד הכלכלה.

4. שוקלת אם להתפטר? החוק לצידך 
חזרת מחופשת הלידה? זה לא אומר שבזאת נגמרו הזכויות שלך. זכותך להתפטר כדי לטפל בתינוק ועדיין לזכות בכל הזכויות שמגיעות לך כמפוטרת – גם החוק יראה זאת כפיטורין. נקודה זו חשובה במיוחד אם מתלבטת האם להתפטר ולוותר על כספי הפיצויים או לחכות שיפטרו אותך על מנת לזכות בהם. אם תתפטרי כדי לטפל בתינוק, החוק יראה זאת כפיטורין שאינן שוללות את זכויותייך כמפוטרת.  שהתפטרה.התנאי לכך הוא קיום יחסי עובד מעביד למשך שנה לפחות והעובדת הגישה את פיטוריה בתוך תשעה חודשים מיום הלידה.

5. הזכות להניק מעוגנת בחוק 
שעת הנקה: עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר מהעבודה למשך שעה אחת ביום וללא ניכוי משכרה, במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה שלה. שעה זו נועדה להנקה או לשאיבת חלב אולם יצוין שגם עובדת שאינה מניקה זכאית לנצל הטבה זו. כמו כן, החל מאוגוסט 2016, ניתן לחלוק את הזכות הזו עם בן הזוג. זכות זו ניתנת לכל עובדת, או עובד, שעובדים במשרה מלאה בלבד וללא כל תלות בוותק שלהם במקום העבודה.

6. מתי ליידע את המעסיק בהיריון?  
ןלפי חוק עבודת נשים, על עובדת בהריון ליידע את המעסיק בדבר הריונה החל מהחודש החמישי. מרגע זה ואילך על המעסיק להמנע ולהעסיק אותה בשעות נוספות, אלא אם כן אישרה זאת העובדת ובצירוף אישור רפואי. יחד עם האמור, על המעסיק חל איסור מוחלט לצמצמם את היקף המשרה של עובדת בהריון או לפגוע בהכנסתה, זאת בתנאי שעבדה באותו מקום העבודה במשך לפחות ששה חדשים וברציפות.

7. היעדרויות בתקופת ההיריון 
ההיריון מזמן היעדרויות רבות, בדיקות בקופת החולים ואינספור דאגות וטרחה שלא נעלמו מעיני המחוקק. עוד זכות העומדת לנשים בהריון היא קבלת תשלום עבור היעדרויות מהעבודה הקשורות להריון. על פי החוק, עובדת יכולה להיעדר מעבודתה עד שלושים ימים, כאשר דין ימים אלו הם כדין חופשת מחלה שמזכה בדמי מחלה. התנאי היחיד הוא הגשת אישור רפואי שמפרט את סיבת ההיעדרות, למשל בדיקות מעקב, פיקוח רפואי, וכדומה.

8. מקום העבודה עלול לסכן את ההיריון? אלו זכויותייך 
מקומות עבודה שעלולים להוות סיכון להריוןבמידה ומקום העבודה הוא בעל אופי שעלול לסכן את ההריון, אסור למעסיק לסכן את העובדת ואת העובר, זאת בכפוף לתקנות עבודת נשים תשס"א 2001, בהן מצוינות עבודות אסורות, מוגבלות ומסוכנות. לפי תקנות אלו, אם מקום העבודה הוא כזה המהווה סיכון לעבודת ולעוברה, יהיה על המעסיק למצוא לה מקום עבודה חלופי הולם. אם לא נמצא מקום כזה, יהיה עליו לשחרר את העובדת לביתה ולשלם לה דמי מחלה עבור ימי ההיעדרות שלה. על העובדת מצידה להציג למעסיק אישור רפואי שבו נקבע שבשל אופי וסוג העבודה וסביבתו, לא תוכל לבצע את עבודתה מבלי שתסכן את בריאותה או את בריאות העובר. במידה ונדרשת שמירת הריון שבגינה תיעדר העובדת יותר משלושים יום מהעבודה ברציפות, יהיה עליה להגיש מסמכים רפואיים ובהם מצויינת ההמלצה לשמירת הריון. במקרה כזה תהיה העובדת זכאית לקבלת גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי, וחשוב מכך, לא תאבד את מקום עבודתה.

בהיריון? יש לך כל כך הרבה זכויות. וחבל שלא תנצלי אותן 
נכנסת להיריון? פגעו בזכויותייך במהלך חופשת הלידה? חשוב שתכירי את זכוייותייך במלואן ותביני את מכלול ההגנות שעומדות לזכותך ומעוגנות בחוק. מעסיקים רבים שרואים לנגד עיניהם את האינטרס הכלכלי ולאו דווקא את זה החברתי, נוטים להחמיר עם עובדות בהריון או לנסות לסיים את יחסי העובדת- מעסיק ביניהם, לעתים, בניגוד לחוק.
אני, ישראל רווח, אשמח לייעץ לך, ללוות אותך באופן אישי ולדאוג שאף אחד לא ירמוס את זכויותייך. בשל החומרה שרואה החוק ביחס פסול נגד נשים בהיריון, תוכלי להשיג פיצויים משמעותיים ממעסיק שהפר חוקים אלו. אם יש לך ולו חשד קל שבקלים שנעשה עימך עוול, את מוזמנת לפנות אליי ואשמח לעזור. 

טלפון:
03-6344400
מייל:
office@isr-law.co.il
 


                                                                                           

 


 
Content

לפרטים נוספים, נא למלא את הטופס ונציגינו יחזרו אליכם.

דלג לתוכן